Palvelut

  • Kirjanpidot ja tilinpäätökset
  • Veroilmoitukset ja verosuunnittelu
  • Taloushallintopalvelut myös ns. pilvipalveluna Fivaldi-sovelluksella
  • Budjetit, seuranta ja ohjaus
  • Tulos- ja rahoitusennusteet, yritysanalyysit
  • Laskutus ja reskontrat, maksuliikenteen hoito
  • Palkkahallinto
  • Yrityksen perustamiset, yhtiömuodon valinta ja muutokset
muna_pesa.jpg

KMV-Tilitaito Oy:n konsernin palvelukonseptiin kuuluu tilitoimistopalveluiden lisäksi mm. HT-tilintarkastukset ja lausunnot, vaativat yhtiöoikeuden, sopimusoikeuden ja verotuksen konsultoinnit, kiinteistöisännöinti, yritysten perustamistoimet, omistajanvaihdokset ja rahoituskysymykset.